Μαΐου 27, 2019

Το Παιδαγωγικό Προφίλ του Σχολείου

"Το Μαγικό κλειδί για το Παιδί" της Λητώς Τσακίρη Παπαθανασίου  προτείνει στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να παρακολουθήσουν το ενδιαφέρον Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Στελέχη Εκπαίδευσης που Υλοποιεί ο Δήμος Λαρισαίων σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας με τίτλο "Το Παιδαγωγικό προφίλ του Σχολείου"

To «Πανεπιστήμιο των Πολιτών» του Δήμου Λαρισαίων σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) παράρτημα Λάρισας, ανακοινώνει την έναρξη νέου Κύκλου Μάθησης με τίτλο «Το Παιδαγωγικό προφίλ του Σχολείου» για Στελέχη της Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης.Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Επιτροπής της UNESCO και είναι συνέχεια των Κύκλων Μάθησης που πραγματοποιούνται από το Πανεπιστήμιο των Πολιτών του Δήμου μας.Στις μέρες μας τα Στελέχη εκπαίδευσης είναι επιφορτισμένα με ένα πραγματικά σύνθετο έργο της διοικητικής, παιδαγωγικής και επιστημονικής καθοδήγησης, στοιχείο που είναι ιδιαίτερα σημαντικό  για την αποτελεσματικότητα μιας σειράς κεντρικών παιδαγωγικών και κοινωνικοπολιτικών λειτουργιών του σχολείου, π.χ. πρόληψη, ποιότητα διδασκαλίας, σχέσεις με τους γονείς, σχέσεις με την ευρύτερη κοινότητα κλπ.Σκοπός του προγράμματος είναι να ενθαρρυνθούν και να υποστηριχθούν τα Στελέχη εκπαίδευσης στο πλαίσιο μιας τοπικής κοινωνίας έτσι ώστε να δρομολογήσουν συνεργατικές διαδικασίες επεξεργασίας δράσεων εντός και εκτός σχολείου, σε συνεργασία και με άλλους φορείς της πόλης, με τις οποίες θα οικοδομήσουν ένα «διακριτό» παιδαγωγικό προφίλ του σχολείου τους. Το προφίλ μιας σχολικής κοινότητας που θα λειτουργεί ως ΄΄οργανισμός που μαθαίνει΄΄ με στόχο την ενδυνάμωση των εσωτερικών του λειτουργιών, καθώς και των σχέσεων του με το στενότερο και ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον. Το σεμινάριο έχει ως στόχο να εμπλέξει ενεργά όλους τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία, γι’ αυτό θα έχει κυρίως βιωματικό χαρακτήρα. Το πρόγραμμα βασίζεται στην ακόλουθη θεματολογία: - Αναγκαιότητα και σημασία του παιδαγωγικού πλαισίου αναφοράς της σχολικής μονάδας (αρχές, στόχοι, κουλτούρα). - Μετάβαση από το παραδοσιακό στο σύγχρονο μοντέλο οργάνωσης μιας σχολικής μονάδας. - Στρατηγικές πρόληψης προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα ο μαθητικός πληθυσμός. - Στρατηγικές  συνεργατικής ηγεσίας.- Πρακτικές επικοινωνίας με τους γονείς. - Στρατηγικές αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. - Επικοινωνώντας την παιδαγωγική ταυτότητα του σχολείου μας στην ευρύτερη κοινότητα.Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 ώρες (δύο 6ωρες συναντήσεις) τις ακόλουθες ημερομηνίες:1η συνάντηση: Σάββατο 16/3/2019 και ώρες: 9.30 π.μ.–15.30 μ.μ. και 2η συνάντηση: Κυριακή 7/4/2019 και ώρες: 9.30 π.μ.–15.30 μ.μ.Το πρόγραμμα θα πραγματοποιεί στις εγκαταστάσεις του ΕΑΠ – παράρτημα Λάρισας Ηρώων Πολυτεχνείου 211.Την επιστημονική ευθύνη του προγράμματος έχουν οι κ.κ. Χρήστος Γκόβαρης καθηγητής Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν/μιου Θεσσαλίας και Διευθυντής Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» και Αποστόλης Μπάρλος Εκπαιδευτής ενηλίκων, πρ. Περιφερειακός Σύμβουλος Εκπαίδευσης για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Θεσσαλίας. Εκπαιδευτές της επιστημονικής ομάδας είναι και οι κ.κ. Εμμανουήλ Κουτούζης καθηγητής της σχολής Ανθρωπιστικών σπουδών στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο με γνωστικό αντικείμενο τη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Ηλίας Κουρκούτας Καθηγητής στο Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.Την ευθύνη για τον συντονισμό και την υλοποίηση του προγράμματος έχει η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λαρισαίων και η Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών και Εκπαιδευτικών δράσεων. Ο Κύκλος Μάθησης «Το Παιδαγωγικό Προφίλ του Σχολείου» εντάσσεται στις δράσεις για την προώθηση της φιλοσοφίας της δια βίου μάθησης στο πλαίσιο της «Λάρισα – Πόλη που Μαθαίνει».Ημερομηνία λήξης υποβολής ενδιαφέροντος έως και την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019.Θα τηρηθεί σειρά χρονικής προτεραιότητας.Για πληροφορίες και εγγραφές  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:- στην Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, τηλ.: 2410680249 και 2410680250 και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία

  info@postlarissa.gr

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων